Πλειστηριασμοί (μέρος 2) - Διαδικασία

Παρότι μπορεί να φαίνεται «σκληρό» ή «ανορθόδοξο», είναι γεγονός πως ένας από τους τρόπους που μπορεί ένας επενδυτής να αποκτήσει ένα ακίνητο, είναι ο πλειστηριασμός.


Ποια είναι όμως η διαδικασία ενός πλειστηριασμού;


Αρχικά χρειάζεται να καταβληθεί το 30% της αξίας στον συμβολαιογράφο ώστε να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να μπει στη λίστα με τους πλειοδότες. Από τη στιγμή που θα γίνει η πλειοδότηση μέχρι να αποκτηθεί το ακίνητο χρειάζονται περίπου 2-2,5 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


Ωστόσο, εκτός από την τιμή του πλειστηριάσματος, είναι καλό οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και ορισμένα επιπλέον κόστη. Αρχικά, η πλατφόρμα κοστίζει περίπου 250 ευρώ. Επιπλέον υπάρχει το πρώτο κόστος του συμβολαιογράφου για να συντάξει την κατακυρωτική έκθεση που ανέρχεται στα 350 ευρώ και φυσικά τα μεταβλητά κόστη, δηλαδή το κόστος μεταβίβασης, ο φόρος μεταβίβασης (περίπου 2% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) και η αμοιβή του συμβολαιογράφου (συνυπολογίζεται και αυτή με βάση την αντικειμενική αξία).


Σε επόμενο χρόνο και αφού συνταχθεί η κατακυρωτική έκθεση, πρέπει να επιδοθεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη μέσω δικαστικού κλητήρα. Τέλος, ανάλογα του πώς θα διαμορφωθεί η σχέση με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, ενδέχεται να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες επιπλέον κινήσεις (π.χ. αγωγή έξωσης).

Στο επόμενο post θα μιλήσουμε για τα πιθανά ρίσκα