Υπεραπόδοση Airbnb - Μέχρι πότε ;

τα Airbnb δεν μπορούν να συνεχίζουν να βγάζουν για πάντα τόσο καλές αποδόσεις, γιατί θα αυξηθεί ο αριθμός τους, δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι θα βάλουν τα ακίνητά τους στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων

«Ιδιαίτερα ιδιόμορφη τουριστική χρονιά για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία» χαρακτηρίστηκε το 2022 από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, με αφορμή τα στοιχεία απόδοσης των ξενοδοχείων στην Αθήνα και την Αττική για το τελευταίο οκτάμηνο του 2022. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η πληρότητα των ξενοδοχείων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν χαμηλότερη, στο παρόν άρθρο θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτό το ελληνικό φαινόμενο σε συνάρτηση με τα Airbnb.

Ναι, είναι γεγονός πως η πληρότητα των ξενοδοχείων στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες του 2022 ήταν χαμηλότερη συγκριτικά με την τελευταία προ κορωνοϊού χρονιά (2019), παρά το κανονικό άνοιγμα της τουριστικής σεζόν μετά από 2 χρόνια. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβαίνει για δύο λόγους: αφενός, επειδή ο κόσμος προτιμά να διαμένει στα Airbnb παρά στα ξενοδοχεία και αφετέρου επειδή υπάρχουν περισσότερα ξενοδοχεία σε σύγκριση με το παρελθόν.

Είναι πολύ πιθανόν βέβαια, να υπάρχει μία τάση του κόσμου προς τα Airbnb. Ταυτόχρονα τα Airbnb το 2022 είχαν καλή απόδοση με αρκετή πληρότητα και μέση τιμή αρκετά υψηλή ανά βραδιά. Επομένως αν παρατηρήσουμε το φαινόμενο κατά το οποίο τα Airbnb συνεχίζουν να τα πηγαίνουν καλά ενώ τα ξενοδοχεία δεν παρουσιάζουν αρκετή πληρότητα, είναι σίγουρο πως θα βρεθούμε μπροστά σε μία αντίδραση των ξενοδόχων και αντίστοιχη πίεση προς την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα χρειάζεται να επισημάνουμε το εξής: τα Airbnb δεν μπορούν να συνεχίζουν να βγάζουν για πάντα τόσο καλές αποδόσεις, γιατί θα αυξηθεί ο αριθμός τους, δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι θα βάλουν τα ακίνητά τους στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη προσφορά σε διαμερίσματα ωστόσο θα φέρει και περισσότερες αντιδράσεις από τους πολίτες μιας περιοχής – πόλης. Συνδυαστικά με τους ξενοδόχους, κάποια στιγμή θα επέλθει -λογικά- κάποια χαλάρωση των αποδόσεων.

Συνεπώς, ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι πως τα Airbnb δεν θα φέρνουν πάντα αποδόσεις ύψους 20-25% (όπως συμβαίνει σήμερα). Και παρότι παραμένουν μία αρκετά καλή μορφή επένδυσης σε ακίνητο, είναι πιθανόν κάποια στιγμή να παρατηρήσουμε μεγαλύτερες ή μικρότερες διακυμάνσεις.