Νομοθεσία ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα

Η κατανόηση της νομοθεσίας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για όποιον επιθυμεί να επενδύσει στην αγορά ακινήτων της χώρας.

Νομοθεσία ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα
Photo by Markus Spiske / Unsplash


Η κατανόηση της νομοθεσίας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για όποιον επιθυμεί να επενδύσει στην αγορά ακινήτων της χώρας. Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών πτυχών της ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας στο νομικό πλαίσιο, τις μορφές ιδιοκτησίας ακινήτων και σημαντικές σκέψεις για ξένους επενδυτές.


Νομικό πλαίσιο Η Ελλάδα ακολουθεί το πολιτικό σύστημα του πολιτικού δικαίου και το Συνταγμα εγγυάται το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Η βασική νομοθεσία που διέπει την ιδιοκτησία ακινήτων είναι ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για την απόκτηση, την κατοχή και τη μεταβίβαση ακινήτων.

Μορφές Ιδιοκτησίας Ακινήτων Υπάρχουν διάφορες μορφές ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων:


α. Πλήρης Ιδιοκτησία (Πλήρης κυριότητα): Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ιδιοκτησίας ακινήτων, που παρέχει στον ιδιοκτήτη πλήρη δικαιώματα χρήσης, απόλαυσης και διάθεσης του ακινήτου κατά την επιθυμία του, υπόκειται όμως σε νομικούς περιορισμούς.

β. Κοινή Ιδιοκτησία (Συνιδιοκτησία): Αυτή η μορφή ιδιοκτησίας αφορά δύο ή περισσότερους ανθρώπους που κατέχουν κοινά δικαιώματα στην ιδιοκτησία. Κάθε συνιδιοκτήτης έχει αδιαίρετο ενδιαφέρον στην ιδιοκτησία και οι αποφάσεις σχετικά με το ακίνητο απαιτούν συνήθως τη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών.

γ. Επικαρπία: Αυτή η μορφή ιδιοκτησίας ακινήτων παρέχει σε ένα άτομο το δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης της ιδιοκτησίας κάποιου άλλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να τροποποιεί την ιδιοκτησία του ακινήτου.

δ. Μίσθωση. Η μίσθωση ειναι μια συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτής) και ενός ατόμου που θελει να ενοικιάσει το ακίνητο (μισθωτή), όπου ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κατέχει το ακίνητο για μια συγκεκριμένη περίοδο έναντι ενοικίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης περιγράφονται συνήθως σε μια σύμβαση μίσθωσης, η οποία διέπει τα δικαιώματα και τις ευθύνες και των δύο μερών.

Στο επόμενο post θα δούμε τι συμβαίνει με τους ξένους ιδιοκτήτες