Εξοικονομώ 2021 - Απαντήσεις σε ερωτήσεις (διαδικαστικές)

Εξοικονομώ 2021 - Απαντήσεις σε ερωτήσεις (διαδικαστικές)

Κόστος ιδιώτη μέχρι αποπεράτωση εργασιών

Ερωτήσεις: Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για τον ιδιώτη, για την προετοιμασία και κατάθεση της Αίτησης και για την επίβλεψη μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και κλείσιμο του φακέλου; Επίσης ποια έξοδα του Μηχανικού καλύπτει το πρόγραμμα και πόσα θα χρειαστεί να καταβάλει ο κάθε ιδιώτης;

Απάντηση: Υπάρχουν μέγιστα ποσά που καλύπτει το πρόγραμμα κατά 80%. Από εκεί και πέρα ο κάθε μηχανικός μπορεί να ζητήσει διαφορετικό ποσό. Το πρόγραμμα καλύπτει κατά 100% τα έξοδα για Ά και Β´ ΠΕΑ, την ΗΤΚ και τα έξοδα για μελέτες, άδειες που θα χρειαστούν, με μέγιστο όριο τις 2.000€


Δηλωθέν εισόδημα

Ερώτηση: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από ποιο πεδίο το λαμβάνουμε; Από τη στήλη Γ1 ή από την Γ2;

Απάντηση: Το Γ2, Εισόδημα επιβολής εισφοράς.


ΠΕΑ προϋπολογισμός

Ερώτηση: Με προϋπολογισμό στο ΠΕΑ 32.000€, μπαίνεις στο νέο εξοικονομώ;

Απάντηση: Όχι. Το μέγιστο είναι 28000€. Και 200e/τ.μ.. Οπότε εάν το ακίνητο είναι 100τμ τότε ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 20000€.


Αίτηση

Ερώτηση: Στο νέο εξοικονομώ πρέπει με την υποβολή της αίτησης να ανεβάσουμε και φωτογραφίες;

Απάντηση: Ο οδηγός είναι ξεκάθαρος ως προς αυτό.


Ακύρωση προηγούμενου ΠΕΑ

Ερώτηση: Στο Εξοικονομώ 2021 μπορούμε να ακυρώσουμε προηγούμενα ΠΕΑ ή μόνο με παράρτημα αλλάζουμε τις επεμβάσεις;

Απάντηση: Με προσάρτημα μόνο. Ακύρωση σημαίνει διαδικασία ανάκλησης για να αλλάξεις την αρχική μελέτη, που θέλει τεκμηρίωση και Υ/Δ με γνήσιο από τον ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί. Ενώ προσάρτημα μπορείς να κάνεις μόνο εάν το ΠΕΑ ήταν δικό σου. Εάν είναι συναδέλφου αναγκαστικά πρέπει να κάνεις ακύρωση.


Πληρωμή ΕΕΔΜΚ

Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής της ΕΕΔΜΚ στο εξοικονομώ αυτονομώ. Ο ωφελούμενος πληρώνει το μηχανικό και μετά την ολοκλήρωση του έργου πιστώνεται τα χρήματα στον λογαριασμό του; Ή ο μηχανικός πληρώνεται απευθείας από το πρόγραμμα όπως σύμβουλος έργου;

Απάντηση: Σωστά, υπό την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του μηχανικού καλύπτεται από τα 350€ του προγράμματος. Αν συμφωνηθεί μεγαλύτερη αμοιβή θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη.


ΠΕΑ έπειτα από τακτοποίηση ακινήτου

Ερώτηση: Σε περίπτωση που έχεις κάνει τακτοποίηση σε ακίνητο, μπορείς στην συνέχεια να κάνεις το ΠΕΑ για το εξοικονομώ καθώς και την άδεια μικρής κλίμακας ή υπάρχει ασυμβίβαστο;

Απάντηση: Αν έχεις κάνει τακτοποίηση κάνεις ΠΕΑ και μικρής κλίμακας. Όχι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.


Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Ερώτηση: Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου θα γίνει εφόσον εγκριθεί η αίτηση;

Απάντηση: Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωτική να εκδοθεί και να δηλωθεί 60 ημέρες μετά την απόφαση της αίτησης σας ως καταρχήν επιλέξιμη. Άρα θα χρειαστεί σίγουρα σε 2η φάση. Προσοχή στη καθυστέρηση και την περίπτωση να μην είστε επιλέξιμος, διότι θα γίνει εξακρίβωση των τετραγωνικών κύριων χώρων με τα τ.μ. της ωφέλιμης από το ΠΕΑ/Ε9 κτλ.


Κατηγορία αναβάθμισης

Ερώτηση: Έχω Α/Θ ισχύος 12kW στους 55 βαθμούς και 14kW στους 35 βαθμούς (στο θερμό κλίμα) το οποίο συνδέεται με ενδοδαπέδια θέρμανση. Περνάει στην κατηγορία ΙΙΙ;

Απάντηση: Αν είναι για το επερχόμενο πρόγραμμα πάει κατηγορία ΙΙ, αν είναι για το αυτονομώ πάει στην ΙΙΙ. Είτε 12kW, είτε 14kW, στην ΙΙ πάει (8 < P ≤ 14).


Μέσα θέρμανσης

Ερώτηση: Στο νέο εξοικονομώ, υπάρχουν σαν επιλογή τα ενεργειακά τζάκια ή τα αφαίρεσαν;

Απάντηση: Ναι δυστυχώς. Περιέχει μόνο λέβητας πέλλετ ή βιομάζας.


Εξωτερική θερμομόνωση

Ερώτηση: Στο εξοικονομώ αυτονομώ 2020 αναφέρει ότι στα χωνευτά κουφώματα δεν είναι επιλέξιμη η εξωτερική θερμομόνωση. Στον τελικό οδηγό του ΕΚΟ 2020 όμως αφαιρέθηκε αυτή η παράγραφος . Τελικά ισχύει η όχι;

Απάντηση: Δεν ισχύει.


Κατάθεση χρημάτων, αιτιολογία

Ερώτηση: Θέλω να κάνω κατάθεση στην τράπεζα για τα κουφώματα. Χρειάζεται να δηλώσω κάτι στην πλατφόρμα; Αν ναι, που;

Απάντηση: Στην μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό θα επισυνάψεις σαν αιτιολογία “προκαταβολή για το πρόγραμμα εξοικονομώ”.


Διαγραφή από προηγούμενο Εξοικονομώ

Ερώτηση: Έχω εγκριθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά δεν έχω ξεκινήσει κάποια διαδικασία λόγω λαθών και άλλων παραγόντων. Με συμφέρει να πάω στο επόμενο εξοικονομώ;

Απάντηση: Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο επόμενο εξοικονομώ, ενώ υπάρχει υπαχθείσα αίτηση στο προηγούμενο η οποία είναι σε εξέλιξη. Χωρίς να υπάρχει εικόνα των παρεμβάσεων για τις οποίες έχετε εγκριθεί, εκτιμάται ότι σας συμφέρει καλύτερα το προηγούμενο πρόγραμμα, κάνοντας κάποιες τροποποιήσεις στις παρεμβάσεις σας. Ο σύμβουλος μηχανικός μπορεί να σας κατευθύνει με τις αλλαγές και την υλοποίηση. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα ακύρωσης του προγράμματος.


Διόρθωση πεδίου μελέτης στην αίτηση

Ερώτηση: Εάν δεν έχει δηλωθεί στην αίτηση το πεδίο μελέτη, ώστε να πληρωθούν οι άδειες μικρής κλίμακας και του αερίου, μπορεί να διορθωθεί εκ των υστέρων;

Απάντηση: Δεν διορθώνεται, διότι δεν έχει δεσμευθεί το ποσό αυτό στον προϋπολογισμό κατά την υποβολή της αίτησης.