Φόροι και τέλη που συνδέονται με συναλλαγές ακινήτων

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
Όταν αγοράζετε ακίνητο στην Ελλάδα, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ). Ο ΦΜΑ υπολογίζεται βάσει της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από την τοπική εφορία. Η τρέχουσα σταθερά αξία του ΦΜΑ είναι 3,09% της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου. Για ακίνητα που χτίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, εφαρμόζεται ο φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο ποσοστό του 24% αντί για τον ΦΜΑ, αλλά το μέτρο είναι ακόμα σε αναστολή.


Δικηγορικά Έξοδα
Τα δικηγορικά έξοδα συνδέονται με τη σύνταξη, αναθεώρηση και επικύρωση της σύμβασης μεταβίβασης ακινήτων. Αυτά τα έξοδα υπολογίζονται συνήθως ως ποσοστό της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου, ανάλογα με την αξία του ακινήτου, και κυμαίνονται από 0,65% έως 1,5%. Τα έξοδα περιλαμβάνουν επίσης ΦΠΑ 24%.


Έξοδα Υποθηκοφυλακείου
Για να καταχωριστεί η μεταβίβαση του ακινήτου, οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν ένα τέλος καταχώρισης στο τοπικό Υποθηκοφυλακείο. Αυτά τα έξοδα κυμαίνονται συνήθως από 0,475% έως 0,775% της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου.


Νομικά Έξοδα
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους αγοραστές να συμβουλεύονται έναν τοπικό δικηγόρο ειδικευμένο στο δίκαιο ακινήτων. Τα νομικά έξοδα διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συναλλαγής και τα τέλη του δικηγόρου, αλλά συνήθως κυμαίνονται από 1% έως 2% της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου.


Έξοδα Μεσιτικού Γραφείου
Εάν απασχολήσετε τις υπηρεσίες ενός μεσίτη ακινήτων για να βοηθήσετε στη συναλλαγή ακινήτου, θα πρέπει να πληρώσετε προμήθεια. Η προμήθεια συνήθως κατανέμεται ανάμεσα στον αγοραστή και τον πωλητή και κυμαίνεται από 2% έως 5% της τιμής πώλησης του ακινήτου.


Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ )
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα υπόκεινται σε ετήσιο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων που ονομάζεται Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή ΕΝΦΙΑ. Αυτός ο φόρος βασίζεται στην τοποθεσία, το μέγεθος, την ηλικία και άλλους παράγοντες του ακινήτου. Το ακριβές ποσό ποικίλλει, αλλά είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να είναι ενήμεροι για αυτήν την ετήσια υποχρέωση φόρου.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Όταν πωλείτε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, ο πωλητής μπορεί να υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας αν το ακίνητο έχει αυξηθεί στην αξία του από την απόκτησή του. Η σταθερή αξία φόρου προστιθέμενης αξίας είναι προς το παρόν 15%. Ωστόσο, αυτός ο φόρος μπορεί να απαλλαγεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν πωλείτε την κύρια κατοικία σας ή όταν το ακίνητο έχει κατοχυρωθεί για περισσότερα από πέντε χρόνια.