Η Σημασία του Positioning στη Λήψη Αποφάσεων

Στο σύγχρονο κόσμο, η ικανότητά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θέση που κατέχουμε, γνωστή ως "positioning". Αλλά τι είναι ακριβώς το "positioning" και πώς επηρεάζει τις επιλογές και τις αποφάσεις μας;

Τι είναι το Positioning;

Το "positioning" καθορίζει το πεδίο των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε μια καλή θέση, διαθέτουμε μια πληθώρα επιλογών. Αντίθετα, σε μια κακή θέση, οι επιλογές μας είναι περιορισμένες ή ανύπαρκτες.


Δημιουργία του καλού Positioning

Το κλειδί για τη δημιουργία ενός καλού "positioning" είναι οι καθημερινές αποφάσεις που παίρνουμε. Ακόμη και οι πιο μικρές αποφάσεις μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο όταν συσσωρεύονται με τον καιρό.


Παγίδες στις Απόφαση

Συχνά, αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με λογικό τρόπο, αλλά με επιρροές από συναισθήματα, εγωισμό, κοινωνική πίεση ή ακόμη και από την αποφυγή λήψης απόφασης.


Η Εφαρμογή στις Επενδύσεις

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς αυτές οι παγίδες και η έννοια του "positioning" εφαρμόζονται στον τομέα των επενδύσεων. Η λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι στρεβλωμένη από παράγοντες όπως ο εγωισμός, η κοινωνική πίεση, ή ακόμη και συναισθηματικές δυνάμεις.Για παράδειγμα, μπορεί να νιώθουμε ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουμε επαγγελματίες για κάτι που θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Επίσης, μπορεί να κάνουμε επενδύσεις βασισμένες στο τι λέει η πλειοψηφία, αντί να κάνουμε έναν λογικό συλλογισμό.


Προς ένα Καλύτερο Positioning

Για να βελτιώσουμε τη θέση μας, είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που μας ενθαρρύνει να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τον λογικό μας νου.


Σε επόμενο post, θα εξετάσουμε πιο λεπτομερώς πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το περιβάλλον μας για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο. Μέχρι τότε, το κλειδί είναι η συνειδητοποίηση της σημασίας των μικρών αποφάσεων στην δημιουργία επιλογών για το μέλλον.